Изследване: Корупция, бавно правосъдие и несвободни медии в България

2014-03-09

България е на 44-то място сред 99 държави по индекс за върховенство на закона, показва проучване на World Justice Project, с което "Дневник" разполага. Изследването е направено сред 100 хил. домакинства чрез 2400 експертни въпросника и беше представено миналата седмица.

Държавите, които са с резултати, сходни до тези на България, са Сенегал, Ямайка,Индонезия и Тайланд. Румъния е по-нагоре в класацията - 33-то място. А първите места са заети от скандинавските държави - Дания, Норвегия, Швеция, Финландия.

Индексът за върховенството на закона се изчислява с помощта на осем показателя: ограничения върху правителствените сили, липса на корупция, открито управление, основни човешки права, ред и сигурността, регулиране на правозащитните органи, гражданското правосъдие и наказателното правосъдие. (профилът на България може да бъде видян тук)

World Justice Project се представя като "независима, мултидисциплинарна организация", която работи за напредъка на принципите на правовата държава в целия свят. Основана е през 2006 г., като офисите й са във Вашингтон и Сиатъл, САЩ.

Няма проактивни методи за разследване
Основният проблем пред системата за наказателно преследване - липсата на проактивни методи за разследване - като операции под прикритие. На второ място анкетираните посочват липсата на адекватни технологични средства, както и корупция при прокурорите, полицаите и разследващите. Като съществен проблем анкетираните са посочили не доброто събиране на доказателства и липсата на възможност за анализирането им. Проучването отчита, че липсва достатъчна защита за свидетелите и че една сериозна част от разследващите са некомпетентни.

Делата продължават прекалено дълго
Според проучването най-сериозният проблем пред съдебната система в България е продължителността на делата както и натовареността на магистратите и липсата на достатъчно съдии и начини за увеличаването на тяхната професионална квалификация. Като други проблеми пред системата са посочени - не доброто заплащане на магистратите, не достатъчен брой на адвокати, които да работят про боно и корупция сред част от съдиите.

Като не толкова съществен проблем, анкетираните посочват липсата на независимост на съда от официалната власт, както и липса на достатъчно алтернативни методи за разрешаване на спорове.

Разследванията започват, но никога не достигат до края
"Да приемем, че един високопоставен държавен служител взема държавни пари за лична изгода. Също така се предполага, че един от неговите служители свидетелства за това поведение и докладва на съответния орган, предоставя достатъчно доказателства, за да го докаже. Да приемем, че пресата получава информацията и публикува историята. Кое от следните резултати е най-вероятно?" (въпрос от изследването).

Над 50% от участниците в проучването отговарят, че ще започне разследване, но то няма да достигне до конкретни обвинения или резултати. Над 20 % вярват, че ще има успешно приключване на разследване и постановяване на присъда. Толкова смятат, че за случая няма да има никаква реакция от съответните компетентни органи.


Корупцията в България е разпространена от правителство до полиция
Над 55% от анкетираните смятат, че в България хора от правителството, общините, народни представители, магистрати и полицейски служители участват в корупционни практики. 20% посочват, че им се е налагало да платят подкуп на полицай, за разрешаване на собствен проблем или на някой от членовете на семейството.

Изследване: Корупция, бавно правосъдие и несвободни медии в България

Медиите не са достатъчно свободни
Над 50 % от анкетираните смятат, че в българските медии - телевизии, преса, радио не могат свободно да пишат срещу правителството и местните власти. От друга страна близо 90 % от участниците смятат, че хората могат свободно и спокойно да протестират, да се сдружават или да организират петиции.

"Предположете, че един ден компанията, която предоставя електрическата ви услуга, ви таксува със сума, която надхвърля тази, определена в договора ви. След като се оплаквате на компанията, представител на фирмата ви казва, че е имало грешка, но ви уверява, че въпросът е решен. Все пак, за да се избегне прекъсване, представителят ви съветва да платите сметката със сбърканата сума и да получите възстановяване на надценката, която се получава. На следващия месец обаче получавате също по-висока сметка и никакво възстановяване на "поправената грешка". Вие подавате жалба в Националната агенция за защита на потребителите..."

Над 40% от анкетираните заявяват, че в този случай компанията ще се поправи и ще таксува електричеството по договорената цена, но няма да бъде платено обезщетение. 30% от участниците смятат, че нищо няма да се случи, а според една четвърт компанията ще върне надплатените пари и ще таксува по правилната цена.

 

Източник www.dnevnik.bg

Information

 

 

 

Inquiery