Наръчник за наблюдение на съда

Наръчникът за гражданско наблюдение на съда е полезно четиво за всички неправителствени организации, които развиват капацитет в областта на гражданското наблюдение на съдебната система и подпомагат съдебната реформа на местно ниво. Документът запознава с процеса на гражданско наблюдение на съдебната система, начина на установяване на ефективно партньорство със съда, целите, методологията и инструментариума на Системата за гражданско наблюдение, техники за популяризиране резултатите от мониторинга.

"Наръчник за наблюдение на съда" - проект "Популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда"

Information

 

 

 

Inquiery