Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализът по темата показва, че не е абсолютизиран принципът на случайния подбор при разпределението на съдебни дела чрез компютърни програми. Приложението на принципа в голяма част от съдилищата не гарантира прозрачност и ненамеса на човешки фактор. Прилагането на принципа на случайния подбор е формално и противоречиво, което не постига очаквания ефект за сериозен антикорупционен механизъм.

"По няколко пъти може да се натиска копчето (на компютъра, който разпределя делата), докато се избере удобният (съдебен) състав" призна през месец март 2013г. правосъдният министър Диана Ковачева.3 За първи път високопоставен политик публично говори за съществуването на много възможности за манипулация на на масово използваната система (б.а. Low Choice) за случайно разпределение на делата в съдебната система.
Пред Висшия съдебен съвет стои сериозна задача да промени цялостната организация на работата на съдебната система, насочени към прилагането на принципа на случайния подбор. Тя трябва да подобри  интегритета между деловодните програми и софтуера за електронно разпределение на делата, като се използва само един за цялата правосъдна система компютърен продукт.

Пълният текст на доклада виж тук

Information

 

 

 

Inquiery