Брифинг на тема: Тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Районен съд – Велинград в периода март-май 2012г

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Голямата част от планираните съдебни дела по темата за детско правосъдие са наблюдавани в районните съдилища на Пловдив и Пазарджик, за да бъдат изпълнени изискванията за необходимия брой дела.

Изтегли от тук

Information

 

 

 

Inquiery