Пресконференция Окръжен съд Бургас, 31 май 2013г.

Подобряване отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Изтегли от тук

Information

 

 

 

Inquiery