Eлектронни инструменти за е-правосъдие

Практиката на страните-членки в ЕС и ЕК свързана с е-правосъдие е: въвеждането на информационни и комуникационни технологии в съдебните процедури, в административните услуги на съдилищата и предоставянето на съдебна информация и документи по електронен път.

Изтегли от тук

Information

 

 

 

Inquiery