Щатно разписание на длъжностите в Администрацията на ВСС

2014-10-10

Публикуваме важен документ за функциониране на ВСС - щатно разписание на администрацията (актуално към 19.08.2014г.). Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) той не е публикуван на интернет страницата на ВСС в противоречие с огласената политика за публичност и прозрачност в дейността на колективния съдебен орган. Информацията е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Предстоящи събития

 

 

Анкета