Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ.

2014-10-10

Публикуваме важен документ за функционирането на ВСС (утвърден с решение по Протокол 291/12.07.2012г. от заседание на ВСС). Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) той не е публичен на интернет страницата на ВСС в противоречие с огласената политика за публичност и прозрачност в дейността на колективния съдебен орган. Информацията е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Предстоящи събития

 

 

Анкета