Съдебната практика по Указа за борба с дребното хулиганство е противоречива

2010-10-15

В средата на месец юли 2010 г. за пръв път се случи „пробив" в съдебната практика по Указа за борба с дребното хулиганство в Разград. Служебен защитник на санкциониран гражданин подаде жалба до Окръжния съд срещу решението на Районния съд, с което е наложено административно наказание „задържане в поделенията на МВР".

Първоначално жалбата е изпратена до Окръжния съд, който я връща обратно в Районен съд. На следващия ден жалбата е изпратена по компетентност в Административен съд - Разград. Съдия Таня Дамянова- заместник-председател, разпределя на 17.08.2010 г. делото за разглеждане на съдия Ина Райчева, която е в отпуск до 23.08.2010 г.

Служителите в съдебната канцелария не можаха да обяснят защо едно съдебно дело се разпределя на съдия, който е в отпуск. Според нас е странна практиката в Административен съд - Разград да се разпределят дела на съдии в отпуск.

Съдебното дело на Явор Киранов, КНАХ 85/2010, чл.63, ал.1 от ЗАНН, е насрочено едва за 01.09.2010 г., което е закъснение с повече от 15 дни след завеждане на жалбата. Изтърпяването на наказанието „задържане в поделенията на МВР" е изтекло още на 23.08.2010 г., което създава усещане за предопределеност на резултата от обжалването.

Делото е разгледано в открито съдебно заседание от състав трима съдии: Ина Райчева, Марин Маринов и Илиян Василев.

Служебният защитник на Явор Киранов поиска от Административен съд-Разград да му бъде намалено наказанието, защото е несъизмеримо с деянието му. Магистратите обявиха, че до един месец ще се произнесат по допустимостта на жалбата и по нейната основателност. С определение от 17.09.2010 г. съдия Ина Райчева прекрати делото поради невъзможност за обжалване съгласно УБДХ.

С решението си първоинстанционният съд налага административно наказание „задържане в поделенията на МВР" за 15 денонощия, което е максималният размер на предвиденото за деянието. Налице е прекомерност на наложеното наказание. В практиката в много от съдилища има по-тежки случаи на непристойни прояви, свързани със сбивания и с тежки и опасни за човешкото здраве последствия, при които наложената съдебна практика е да се налагат по-леки и реципрочни наказания.

..............

Пълният текст на стаята може да прочетете тук.

Предстоящи събития

 

 

Анкета