Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад за резултатите от гражданското наблюдение на Окръжните съдилища в градовете Бургас, Сливен и Ямбол, както и на Районните съдилища в градовете Бургас, Несебър, Поморие, Сливен, Царево и Ямбол

Настоящият доклад съдържа резултатите от гражданското наблюдение върху работата на три окръжни и шест районни съдилища в Южна България през периода март – юни 2013 година. Мониторингът е част от проекта “Правосъдие близо до хората: втора фаза”, осъществен с подкрепата на Фондация “Америка за България”.

Наблюдението бе проведено през месеците март, април и май 2013 година и бе продължено през месец юни същата година, за да се постигнат изцяло целите на мониторинга. То включва проучване на работата по определени теми на окръжните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол, както и на районните магистратури в градовете Бургас, Несебър, Поморие, Сливен, Царево и Ямбол. Наблюдението обхваща територия от 14 648 кв. км. с население от 744 хил. души в 14 общини в рамките на съдебните райони на Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд - Сливен и Окръжен съд – Ямбол.

 

Тримесечен аналитичен доклад за резултатите от гражданското наблюдение на Окръжните съдилища в градовете Бургас, Сливен и Ямбол, както и на Районните съдилища в градовете Бургас, Несебър, Поморие, Сливен, Царево и Ямбол

Предстоящи събития

 

 

Анкета