Тримесечен аналитичен доклад

Наблюдението включва окръжните съдилища в Стара Загора и Хасково, както и на районните магистратури в градовете Стара Загора, Хасково, Димитровград, Кърджали, Свиленград и Чирпан. Наблюдението обхваща територия от 13 903 кв.км. с население от 732 000 души в 23 общини, в рамките на съдебните райони на Окръжен съд - Стара Загора, Окръжен съд - Кърджали и Окръжен съд - Хасково.

Настоящият доклад съдържа резултатите от гражданското наблюдение върху дейността на две окръжни и шест районни съдилища в Южна България през периода октомври - декември 2012 година. Мониторингът е част от проекта „Правосъдие близо до хората: втора фаза”, осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

Тримесечен аналитичен доклад за резултатите от гражданското наблюдение на Окръжните съдилища в Стара Загора и Хасково и на Районните съдилища в Димитровград, Кърджали, Свиленград,Стара Загора, Хасково и Чирпан,  октомври - декември 2012г.

Предстоящи събития

 

 

Анкета