Автоматично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния избор в Окръжен съд - Благоевград

Автоматизираността на разпределението гарантира правилно администриране на делата и повишаване ефективността на работата, избягване на корупционни практики, както и постигане на балансирана натовареност на съдиите.

Изтегли от тук

Предстоящи събития

 

 

Анкета