Презентации

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 16.11.2012г., Разлог

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 16.11.2012г., Разлог

Аналитичен доклад от гражданско наблюдение на съдилища в Благоевград, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич и Разлог, януари - март 2012

Районен съд Бургас - Детско и младежко провосъдие

Районен съд Бургас - Детско и младежко провосъдие

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост...

Районен съд Бургас - Структура, дейности, статистика, постижения

Районен съд Бургас - Структура, дейности, статистика, постижения

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост...

Окръжен съд Бургас

Окръжен съд Бургас

На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления против Републиката, умишлени убийства, отвличане, квалифицирани грабежи, контрабанда, изготвяне на неистински парични...

Младежко правосъдие

Младежко правосъдие

Съприкосновение на деца със Закона и съдебните процедури. Добри практики по превенция на детската престъпност.

Районен съд – Благоевград  в проекта  “Правосъдие близо до хората”  със  сътрудничеството на  “Център на НПО-Разград”

Районен съд – Благоевград в проекта “Правосъдие близо до хората” със сътрудничеството на “Център на НПО-Разград”

1. Отчетност, публичност и прозрачност. 2. Детско правосъдие в РС - Благоевград.

Eлектронни инструменти за е-правосъдие

Eлектронни инструменти за е-правосъдие

Практиката на страните-членки в ЕС и ЕК свързана с е-правосъдие е: въвеждането на информационни и комуникационни технологии в съдебните процедури, в административните услуги на съдилищата и...

Предложение за  единна система за оценка на натовареността на магистратите

Предложение за единна система за оценка на натовареността на магистратите

Целта на проекта е изготвянето на Предложението за приемането и въвеждането на Единна система за оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета